Thư viện hình
Hình ảnh

Hình ảnh triển khai cho 75 trường TH và THCS ngày 15/06/2018

Hình ảnh triển khai cho 75 trường TH và THCS ngày 14/06/2018

Hình ảnh triển khai cho 75 trường TH và THCS ngày 13/06/2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 17 trường THCS + TH ngày 08-06-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 32 trường THCS + TH ngày 24-05-2018

Hình ảnh triển khai phần mềm cho 07 trường THCS ngày 11/05/2018

Triển khai phần mềm SmartTest cho 13 trường Tiểu học ngày 27/04/2018

Triển khai phần mềm SmartTest cho 08 trường THCS ngày 26/04/2018

Triển khai phần mềm cho 46 trường TH và THCS ngày 20/04/2018

« 1 2 3 »