Hình ảnh

Hình ảnh triển khai phần mềm cho 07 trường THCS ngày 11/05/2018

Triển khai phần mềm SmartTest cho 13 trường Tiểu học ngày 27/04/2018

Triển khai phần mềm SmartTest cho 08 trường THCS ngày 26/04/2018

Triển khai phần mềm cho 46 trường TH và THCS ngày 20/04/2018

Triển khai phần mềm cho 16 trường MN và MG ngày 19/04/2018

Triển khai phần mềm cho 18 trường THCS và Tiểu học ngày 16/04/2018

Triển khai phần mềm cho 16 trường Mầm Non và Mẫu Giáo ngày 13/04/2018

Triển khai phần mềm SmartTest cho 38 trường THPT ngày 06/04/2018

Triển khai phần mềm SmartTest cho 18 trường THCS ngày 22/03/2018

« 1 2 3 »