Hình ảnh

Hình ảnh hội thảo giới thiệu phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi SmartTest

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 07 trường THCS ngày 18-01-2019

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 19 trường TH ngày 17-01-2019

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 09 trường THCS ngày 16-01-2019

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 13 trường THCS ngày 15-01-2019

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 21 trường TH ngày 14-01-2019

Tập huấn và chuyển giao phần mềm MarkTest và máy Scan cho 10 trường THCS

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 31 trường TH ngày 24-11-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 19 trường TH ngày 16-11-2018

« 1 2 3 4 5 »