Tin tức

Triển khai phần mềm Online liên thông dữ liệu câu hỏi và phần mềm tổ chức thi, kiểm tra trong phòng máy LabTest cho các đơn vị trực thuộc SGD Trà Vinh 25/10/2019

26/10/2019

Sáng ngày 25-10-2019 tại hội trường của trung tâm GDTX-HNDN Thành Phố Trà Vinh; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh để triển khai “phần mềm Online liên thông dữ liệu câu hỏi và phần mềm tổ chức thi, kiểm tra trong phòng máy LabTest” cho các đơn vị trực thuộc SGD Trà Vinh.

Đại diện Sở Giáo dục gồm có: (ông) Lê Tiến Dũng TP.PGDTrH và (ông) Nguyễn Văn Dũng CV.PGDTrH chủ trì lớp tập huấn.

Về phía đại diện Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech gồm có: (ông) Bùi Phước Quốc - Giám đốc, (ông) Lưu Hùng Trung - TP Kinh doanh, (ông) Trần Tiến Thịnh - TP kỹ thuật và (ông) Phan Văn Được - chuyên viên triển khai phần mềm.

Buổi tập huấn diễn ra 01 ngày và có sự tham dự đầy đủ của Hiệu trưởng, hiệu phó các trường; Giám đốc và phó Giám đốc của các trung tâm. Kết thúc buổi tập huấn Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech đã nhận được rất nhiều ý kiến đánh giá tốt của các đơn vị về các tính năng cũng như hiệu quả mà phần mềm SmartTest mang lại (thông qua các phiếu đánh giá).