Phần mềm tổ chức thi phòng máy LabTest

Tổ chức thi, kiểm tra

- Cho phép các đơn vị giáo dục sử dụng Phòng máy, Phòng Lab tổ chức thi, kiểm tra trên nền tảng Web và có thể chèn Đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video) không giới hạn.

- Đa dạng trong phương thức kết nối, có thể thi được trên cả mạng LAN và WAN.

- Độ tương thích cao, cài đặt đơn giản và duy nhất trên máy chủ tố chức thi, kiểm tra.

- Đơn giản trong thi cử, thí sinh có thể lựa chọn máy tính hoặc thiết bị di động (Smart Phone, Tablet…) được kết nối mới máy chủ và làm bài thi.

Hệ thống sao lưu, thống kê

- Hệ thống sao lưu luôn ghi lại bài làm của thí sinh theo thời gian thực đề phòng sự cố mất kết nối hay trục trặc trên thiết bị.

- Cho phép trích xuất, in lịch sử phòng thi, bài thi của thí sinh nhằm hỗ trợ khâu kiểm kê kết quả sau thi, kiểm tra.