Phần mềm Online liên thông dữ liệu câu hỏi

Online câu hỏi, đề thi, kiểm tra

- Cho phép các đơn vị giáo dục, giáo viên đăng tải câu hỏi, đề thi, kiểm tra lên Ngân hàng Online (máy chủ mạng) nhằm chia sẻ, tạo Ngân hàng câu hỏi dùng chung.

- Môi trường Online phân cấp, người dùng được phân quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ sử dụng cụ thể, phù hợp với nhu cầu của Ngân hàng Online.

- Dữ liệu đăng tải lên sẽ được người quản trị kiểm duyệt, thẩm định. Các câu hỏi hay, chất lượng chuyên môn cao sẽ được đưa vào phần riêng biệt, bảo mật nhằm mục đích ra đề thi, kiểm tra.

Quản lý dữ liệu Ngân hàng Online

- Các dữ liệu câu hỏi, đề thi được mã hóa, lưu trữ tập trung tại máy chủ của các đơn vị quản lý (Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT…).

- Thống kê, kiểm soát được câu hỏi, đề thi được đăng tải lên Ngân hàng Online của từng đơn vị, từng giáo viên theo thời gian (Ngày, tuần, tháng, năm).