Phần mềm thiết kế bài giảng Smart E-Learning

Ưu điểm của phần mềm Smart E-Learning

- Giao diện dễ sử dụng, phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt.

- Phần mềm cung cấp đầy đủ và nhiều tính năng, công cụ phục vụ cho việc thiết kế, biên soạn bài giảng và xuất các bài giảng, khóa học theo chuẩn quốc tế về E-Learning.

- Phần mềm gồm các nhóm công cụ Multimedia (quay phim, chụp hình, ghi âm, ghi hình, tạo hiệu ứng, chỉnh sửa hình ảnh và video…)

- Các công cụ kèm theo phần mềm: Tạo câu hỏi tương tác, tạo bản đồ tư duy Mindmap, vẽ đồ thị và các hình vẽ khó.

- Phần mềm tương thích với các phần mềm office phổ biến nhất hiện nay cho phép Quý Thầy Cô khi thiết kế, biên soạn bài giảng có thể kế thừa lại các bài giảng bằng Powerpoint và chỉnh sửa, chuyển đổi thành các bài giảng E-Learning nhằm giúp Quý Thầy cô tiết kiệm tối đa thời gian khi biên soạn. 

Các tính năng chính của phần mềm

- Tạo bài giảng: cho phép quý thầy cô tạo bài giảng của tất cả các môn học bằng các công cụ soạn thảo:

+ Công cụ vẽ biểu đồ, vẽ đồ thị hàm số.

+ Công cụ vẽ các hình vẽ khó.

+ Công cụ chèn các công thức toán học và các ký tự đặc biệt.

+ Tạo các Template, Layout đa dạng.

+ Tạo các hiệu ứng trang và đối tượng.

+ Vẽ bảng đồ tư duy: giúp thầy cô dễ dàng tóm tắt các nội dung chính của bài giảng và truyền tải thông điệp đến người học một cách dẽ dàng.

+ Câu hỏi tương tác: bao gồm rất nhiều dạng câu hỏi để quý thầy cô lựa chọn.

- Quản lý dữ liệu: theo khối lớp, môn học và theo từng chuyên đề (gồm dữ liệu bài giảng, dữ liệu tương tác, dữ liệu hình ảnh…)

- Chức năng đa phương tiện:

+ Ghi âm, ghi hình.

+ Quay phim, chụp ảnh.

+ Chỉnh sửa nội dung đa phương tiện từ nguồn có sẵn.

+ Chèn nội dung đa phương tiện: Hình ảnh, âm thanh, video...

- Đồng bộ thuyết minh bài giảng: dễ dàng và có độ chính xác cao.

- Đóng gói bài giảng: phần mềm cho phép đóng gói theo các dạng như sau:

+ Gói HTML (website).

+ Chuẩn SCORM.