Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal

Cổng thông tin cho các đơn vị giáo dục

- Xây dựng và quản lý cổng thông tin chính dễ dàng, trao đổi dữ liệu một cách linh hoạt giữa cổng thông tin chính với các website trực thuộc.

- Liên kết tài nguyên, tin tức, văn bản giữa các đơn vị trường với đơn vị quản lý (Sở/Phòng GD&ĐT) và ngược lại.

- Liên kết thông tin, dữ liệu, văn bản với các trang Cổng thông tin Chính phủ, Ủy ban, Bộ ban ngành…

- Tra cứu thông tin học sinh, điểm danh, quản lý môn học điểm số một cách khoa học hiệu quả.

- Quản lý tập trung trường, lớp, thời khóa biểu của các đơn vị trường trực thuộc. Dễ dàng tùy biến thay đổi giao diện cho phù hợp với từng đơn vị.

- Hỗ trợ trắc nghiệm trực tuyến giúp học sinh ôn lại kiến thức, luyện tập.