Phần mềm Quản lý Thư viện B.Lib

Ưu điểm

 • Giao diện thân thiện trên nền tảng Web, Mobile.
 • Bảo mật phân quyền theo: CSDL, người dùng, IP máy trạm.
 • Xác thực thông tin người dùng thông qua tài khoản trên hệ thống.
 • Công cụ tìm kiếm và tra cứu mạnh, tra cứu liên thư viện Z39.50.
 • Hỗ trợ các chuẩn mô tả và trao đổi dữ liệu: ISO, MARC21…
 • Tích hợp mã vạch, thiết bị từ, sóng radio (RFID)…
 • Hệ thống triển khai được trên nền tảng công nghệ cloud, đáp ứng xu hướng cách mạng công nghệ 4.0.

Tính năng

B.Lib một phần mềm tích hợp, bao gồm đầy đủ chức năng của cơ quan thông tin - thư viện.

 • Chức năng quản lý sách, tài liệu: cho phép quản lý các thông tin sách, tài liệu một cách khoa học và đầy đủ thông tin. Tạo mã barcode, QR để kiểm kê, quản lý sách tài liệu.
 • Chức năng quản lý thành viên: cho phép quản lý thành viên, người  đọc. Hỗ trợ tạo thẻ thành viên, thẻ thư viện.
 • Chức năng tra cứu thông tin: cho phép tìm kiếm sách, tài liệu có trong thư viện. Tra cứu thông tin, tình trạng đầu sách, tài liệu…
 • Chức năng quản lý mượn trả: hỗ trợ người thủ thư quản lý mượn trả nhanh chóng, kết hợp với các thiết bị nghiệp vụ để tối ưu hóa thời gian cũng như quy trình mượn trả.
 • Chức năng quản lý xuất nhập kho: quản lý, thống kê số lượng sách, tài liệu xuất nhập kho. Tình trạng, thời hạn sách, tài liệu được nhập vào hoặc cần xuất ra.
 • Chức năng thống kê: thống kê các thông tin quản lý trong thư viện như mượn trả, số lượng sách, tài liệu… Hỗ trợ xuất biểu mẫu văn bản trong công tác báo cáo số liệu.

Lợi ích

 • Tự động hóa hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ liên kết với môi trường liên thư viện.
 • Xây dựng kiểm soát nguồn thông tin đáp ứng được các chuẩn về thư viện trong xử lý và lưu trữ dữ liệu.
 • Kiểm soát chất lượng các biểu ghi thư mục theo chuẩn MARC21. Hỗ trợ xuất nhập dữ liệu 2 chiều với bất kỳ hệ thống thư viện điện tử nào.
 • Tích hợp Web và Internet nên sẽ giúp các thư viện dễ dàng đưa kho tài liệu của mình trực tuyến.
 • Tạo ra môi trường khai thác thông tin thuận lợi cho bạn đọc: tìm kiếm nhanh chóng, chính xác.
 • Liên thông trao đổi, hỗ trợ thư viện trao đổi dữ liệu với các thư viện trong và ngoài hệ thống.