Hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ BT

Giá sản phẩm

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Số lượng (bộ)

Đơn giá (VNĐ)

Tổng cộng (VNĐ)

01

Hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ BT – bản dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

01

60.000.000 đến 90.000000

Giá thành chào bán cụ thể sẽ theo yêu cầu các chức năng, yêu cầu về kỹ thuật của các Đơn vị để từ đó Công ty sẽ có báo giá chính thức sau.

02

Hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ BT – bản dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

01

40.000.000 đến 80.000.000

03

Hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ BT – bản dành cho trường THPT.

01

20.00.000 đến 40.000.000

04

Hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ BT – bản dành cho trường THCS.

01

20.000.000 đến 40.000.000

Các chức năng sản phẩm

STT

Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm

I.

Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ - bản dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo

A.

Kỹ thuật xây dựng phần mềm.

1

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Web, không yêu cầu cài đặt, chạy tốt trên tất cả trình duyệt Web phổ biến hiện nay, như: IE, Safari, Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Microsoft Edge.

2

Công nghệ sử dụng:

- ASP.NET MVC đảm báo tính ổn định khi hoạt động.

- ReactJS nhằm đảm bảo trang web hoạt động mượt mà.

- Không sử dụng những nền tảng công nghệ đã lỗi thời mà các hệ thống trình duyệt hiện tại không còn hỗ trợ.

3

Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB. Đảm bảo truy xuất nhanh, vận hành nhẹ.

4

Mỗi đơn vị sử dụng một cơ sở dữ liệu riêng biệt để không ảnh hưởng tới dữ liệu của đơn vị khác trong quá trình sử dụng như sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu.

5

Sử dụng công nghệ SSO để cho phép tài khoản đăng nhập 1 lần và sử dụng được trên nhiều domain, subdomain.

6

Hệ thống máy chủ VPS, dễ dàng bảo trì, nâng cấp.

7

Hệ thống phần mềm gồm 2 phiên bản: phiên bản hệ thống online được cài đặt trên server có truy cập internet; Phiên bản hệ thống offline được cài đặt trên máy tính nội bộ và có thể cho phép truy cập mạng nội bộ.

Cả 2 phiên bản đều hỗ trợ đầy đủ tính năng giống nhau. Riêng phiên bản hệ thống offline có hỗ trợ thêm chức năng đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống online và hệ thống offline.

B.

Về giao diện phần mềm.

1

Giao diện Responsive cho phép co giãn, tùy chỉnh kích thước cửa sổ làm việc, thích hợp với tất cả độ phân giải của màn hình, thiết bị.

2

Có giao diện chính, thể hiện được tất cả chức năng chính, chức năng phụ trợ của phần mềm.

3

Các chức năng cùng nhóm phải được sắp xếp, phân định chung một khu vực, mô tả rõ ràng tên nhóm.

4

Toàn bộ chức năng của phần mềm được đặt bên trái giao diện phần mềm và thể hiện dưới dạng nhánh cây chức năng.

C.

Về tài khoản và đăng nhập hệ thống

1

Sử dụng một trang đăng nhập chung cho tất cả các Cơ quan Quản lý (Sở GD&ĐT) cũng như Cơ sở Giáo dục (các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT).

2

Mỗi đơn vị sử dụng đều được cấp 1 subdomain tương ứng.

3

Tài khoản cấp cho các Cơ quan Quản lý phải gồm 2 loại:

- Tài khoản quản lý

- Tài khoản VBCC

3.1

Tài khoản quản lý có quyền tạo, xóa, cấp quyền và hủy cho tài khoản con sử dụng các module chức năng.

3.2

Tài khoản VBCC chỉ được phép truy cập vào module chức năng quản lý VBCC. Trừ khi tài khoản quản lý cấp cho quyền sử dụng module khác.

3.3

Tài khoản quản lý có toàn quyền sử dụng tất cả module chức năng.

4

Cho phép người dùng quản lý, thay đổi mật khẩu đăng nhập khi cần. Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự (bao gồm chữ in hoa, in thường, số, ký tự đặc biệt)

5

Đăng nhập cùng lúc nhiều thiết bị cùng một thời điểm

6

Có chức năng quên mật khẩu, lấy lại mật khẩu bằng email đăng ký

D.

Về chức năng

1

Các chức năng cập nhật từ file excel phải có chức năng tải file mẫu, tùy chọn lưu file định dạng .xls hoặc .xlsx

2

Có thông báo cụ thể khi thêm dữ liệu thất bại.

Thêm dữ liệu từ excel phải tải được file lỗi về và chỉ rõ vị trí lỗi

3

Quản lý danh mục tốt nghiệp

3.1

Xem danh sách danh mục tốt nghiệp

3.2

Đối với từng danh mục tốt nghiệp biết được: tổng số trường, số trường đã duyệt và số lượng người học

3.3

Thêm mới danh mục tốt nghiệp: năm tốt nghiệp, số quyết định, ngày cấp bằng

Cài đặt định dạng số vào sổ gốc cấp bằng tự động khi thực hiện cấp phôi bằng

3.4

Cho phép chỉnh sửa thông tin danh mục tốt nghiệp (không được sửa đối với danh mục tốt nghiệp đã khóa, đã in bằng)

3.5

Khóa/Mở khóa danh mục tốt nghiệp

3.6

Tìm kiếm danh mục tốt nghiệp

4

Quản lý người học tốt nghiệp

4.1

Xem danh sách người học tốt nghiệp theo Danh mục tốt nghiệp, theo đơn vị

4.2

Thêm mới người học tốt nghiệp

4.3

Thêm từ file excel danh sách người học được xét tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT. Danh sách người học có thể có hoặc không có số hiệu bằng và số vào sổ cấp bằng.

4.4

Thêm từ excel danh sách người học đề nghị xét tốt nghiệp THPT

4.5

Duyệt danh sách người học được xét tốt nghiệp

4.6

Cho phép thay đổi thứ tự người học trong danh sách

4.7

Chỉnh sửa thông tin người học tốt nghiệp (chỉ thực hiện khi chưa ghi vào sổ gốc cấp bằng)

4.8

Tải về giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời file word sau khi được duyệt tốt nghiệp

5

Quản lý phôi gốc

5.1

Quản lý loại phôi: cài đặt thông tin in trên phôi, tùy chỉnh fonts chữ, kích thước chữ, vị trí hiển thị

5.2

Nhập phôi: nhập số hiệu bắt đầu gồm tiền tố phôi và con số bắt đầu, nhập số lượng phôi

5.3

Xem danh sách phôi, tình trạng phôi, số hiệu phôi, loại phôi

5.4

Quản lý biên bản hủy phôi

5.5

Thống kê phôi: tình trạng sử dụng phôi

5.6

Tìm kiếm phôi

6

Quản lý phôi bản sao

6.1

Quản lý loại phôi: cài đặt thông tin in trên phôi, tùy chỉnh fonts chữ, kích thước chữ, vị trí

6.2

Nhập phôi: nhập số lượng phôi, ngày mua, mô tả

6.3

Xem danh sách phôi, tình trạng phôi

6.4

Thống kê phôi: tình trạng sử dụng phôi

7

Cấp bằng tốt nghiệp

7.1

Xem danh sách người học theo danh mục tốt nghiệp và trường đăng ký tốt nghiệp

7.2

Tùy chọn số lượng kết quả hiển thị: 5, 10, 20 người học

7.3

Cấp phôi bằng tự động theo số thứ tự danh sách phôi đã nhập và danh sách người học từ trên xuống dưới. Được phép thay đổi số hiệu phôi bằng trước khi ghi vào sổ gốc cấp bằng. Trả về số hiệu phôi bằng trước khi đổi

7.4

Cho phép in thử phôi bằng trước khi thực hiện in hàng loạt

7.5

Cho phép chỉnh sửa thông tin người học tốt nghiệp trước khi cấp bằng

7.6

Xác nhận in và cấp bằng ghi vào sổ gốc

7.7

Tải thông tin in bằng về file word

7.8

Tải thông tin in bằng về file excel

7.9

Chỉnh sửa, Cấp lại bằng đồng thời hủy bỏ phôi bằng đã cấp trước đó

8

Quản lý cấp bản sao VBCC

8.1

Xem danh sách đơn yêu cầu cấp bản sao

8.2

Tìm kiếm đơn yêu cầu theo: trạng thái đơn, mã đơn

8.3

Tạo mới đơn yêu cầu

8.4

Tìm kiếm người học theo: số CMND/họ tên/mã đơn yêu cầu/số điện thoại

8.5

In bản sao. Số vào sổ cấp bản sao được cấp tự động theo cài đặt và phải là duy nhất, đồng thời thông tin bản sao được cấp phải được ghi vào sổ cấp bản sao hằng năm

8.6

Tải về giấy xác nhận cấp bản sao và biên bản bàn giao theo mẫu của Sở GD&ĐT.

9

Quản lý sổ gốc

9.1

Xem sổ gốc của từng trường theo danh mục tốt nghiệp

9.2

Tải sổ gốc danh sách của học sinh lớp 12 và học sinh tự do dưới dạng file excel hoặc PDF theo một trường hoặc nhiều trường có thứ tự, file mẫu tải xuống quy định của Sở GD&ĐT.

9.3

Đính kèm hình ảnh sổ gốc

9.4

Cho phép tìm kiếm người học từ sổ gốc và trả kết quả về là ảnh sổ gốc có thông tin

người tìm kiếm, phục vụ việc xác minh khi cấp bản sao

10

Quản lý phụ lục sổ gốc

10.1

Xem phụ lục sổ gốc theo danh mục tốt nghiệp

10.2

Tìm kiếm người học tốt nghiệp

10.3

Tải phụ lục về file PDF

10.4

Tải về biên bản và quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp

11

Quản lý sổ cấp bản sao

11.1

Xem sổ cấp bản sao theo năm, tùy chọn số lượng hiển thị, tìm kiếm thông tin người học được cấp bản sao

11.2

Tải sổ cấp bản sao về file PDF, excel, word

11.3

Tải về giấy xác nhận và biên bản bàn giao theo mẫu của Sở GD&ĐT, tuỳ chọn danh sách đưa vào biên bản

12

Tải sổ gốc cũ

12.1

Thêm mới danh mục tốt nghiệp

12.2

Thêm trường đăng ký tốt nghiệp cũ ngoài hệ thống

12.3

Thêm danh sách người học đã tốt nghiệp từ file excel sổ gốc cấp bằng

12.4

Chọn lại tên trường cũ và mới

12.5

Chọn tải mẫu excel sổ gốc cấp bằng cũ

12.6

Xóa trường đăng ký tốt nghiệp cũ ngoài hệ thống

13

Quản lý tin tức

13.1

Xem danh sách tin tức

13.2

Tìm kiếm tin tức

13.3

Thêm mới tin tức

13.4

Sửa/Xóa/Ẩn tin tức

14

Đồng bộ dữ liệu

14.1

Chức năng cho phép đồng bộ dữ liệu giữa phiên bản offline và phiên bản online

14.2

Đồng bộ theo từng đợt xét tốt nghiệp hoặc tất cả đợt tốt nghiệp.

14.3

Đồng bộ theo từng đợt cấp chứng chỉ hoặc tất cả đợt cấp chứng chỉ.

14.4

Đảm bảo dữ liệu đồng bộ nhất quán giữa phiên bản offline và phiên bản online

15

Lịch sử truy cập

15.1

Xem toàn bộ lịch sử truy cập của tất cả tài khoản trên toàn hệ thống

15.2

Trích xuất lịch sử truy cập theo từng tài khoản

15.3

Trích xuất lịch sử truy cập theo khoản thời gian

15.4

Trích xuất lịch sử truy cập theo từng chức năng

15.5

Tải lịch sử truy cập về file excel

16

Cổng thông tin

16.1

Tra cứu thông tin VBCC theo:

 • Số chứng minh nhân dân
 • Số hiệu văn bằng
 • Số vào sổ cấp bằng
 • Họ tên và ngày sinh

16.2

Cho phép đăng ký cấp bản sao VBCC trực tuyến

17

Cài đặt

17.1

Xếp loại tốt nghiệp

17.2

Mã cơ quan cấp bằng

17.3

Tên cơ quan cấp bằng

17.4

Ngày hẹn cấp bản sao

17.5

Tên địa phương cấp bằng

17.6

Nút tích cho phép đăng ký cấp bản sao

17.7

Họ tên thủ trưởng đơn vị

17.8

Tên ủy ban nhân dân

18

Quản lý phân quyền

18.1

Quản lý nhóm quyền

18.2

Phân quyền người dùng

19

Quản lý chứng chỉ

19.1

Cho phép quản lý các loại chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc mốt số chứng chỉ khác.

19.2

Quản lý phôi chứng chỉ:
Xem danh sách phôi, tình trạng phôi, nhập phôi

Cho phép khai báo và cài đặt thông tin in phôi, tùy chỉnh fonts chữ, kích thước chữ, vị trí.

19.3

Thiết lập được danh mục cấp chứng chỉ theo đợt cấp và cấp phát phôi chứng chỉ cho thí sinh.

Hỗ trợ chức năng nhập danh sách lên từ excel theo mẫu của Sở GD&ĐT. Danh sách thí sinh có thể có hoặc không có số hiệu chứng chỉ và số vào sổ cấp chứng chỉ.

19.4

Sổ cấp chứng chỉ cho phép xuất file excel theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.

19.5

Cho phép tải file giấy xác nhận chứng chỉ.

19.6

Khi sửa thông tin trong sổ cấp chứng chỉ, phải lưu lại nội dung chỉnh sửa vào phụ lục sổ cấp chứng chỉ. Kèm theo việc tải quyết định chỉnh sửa chứng chỉ.

20

Thống kê báo cáo

20.1

Báo cáo học sinh đỗ tốt nghiệp THPT theo từng trường

20.2

Báo cáo học sinh đỗ tốt nghiệp THPT theo từng năm

20.3

Thống kê in phôi bằng THPT

20.4

Thống kê báo cáo theo năm

20.5

Cho phép tải file excel thống kê

E.

Về chức năng phụ trợ của phần mềm

1

Tài khoản quản lý của cơ quan giáo dục được phép chủ động tạo ra file sao lưu toàn bộ dữ liệu của cơ quan phòng trường hợp sự cố. Cho phép tải về file sao lưu đã tạo. File sao lưu được lưu trên hệ thống trong vòng 14 ngày và tự động bỏ sau 14 ngày, số lượng file sao lưu trên hệ thống cho phép phải được 3 file.

2

Tài khoản quản lý tải lên file sao lưu và phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu trước đó.

3

Hướng dẫn sử dụng tích hợp trực tiếp trên phần mềm để người dùng dễ dàng tham khảo, tra cứu.

II.

Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ - bản dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

A.

Kỹ thuật xây dựng phần mềm.

1

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Web, không yêu cầu cài đặt, chạy tốt trên tất cả trình duyệt Web phổ biến hiện nay, như: IE, Safari, Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Microsoft Edge.

2

Công nghệ sử dụng:

- ASP.NET MVC đảm báo tính ổn định khi hoạt động.

- ReactJS nhằm đảm bảo trang web hoạt động mượt mà.

- Không sử dụng những nền tảng công nghệ đã lỗi thời mà các hệ thống trình duyệt hiện tại không còn hỗ trợ.

3

Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB. Đảm bảo truy xuất nhanh, vận hành nhẹ.

4

Mỗi đơn vị sử dụng một cơ sở dữ liệu riêng biệt để không ảnh hưởng tới dữ liệu của đơn vị khác trong quá trình sử dụng như sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu.

5

Sử dụng công nghệ SSO để cho phép tài khoản đăng nhập 1 lần và sử dụng được trên nhiều domain, subdomain.

6

Hệ thống máy chủ VPS, dễ dàng bảo trì, nâng cấp.

7

Hệ thống phần mềm gồm 2 phiên bản: phiên bản hệ thống online được cài đặt trên server có truy cập internet; Phiên bản hệ thống offline được cài đặt trên máy tính nội bộ và có thể cho phép truy cập mạng nội bộ.

Cả 2 phiên bản đều hỗ trợ đầy đủ tính năng giống nhau. Riêng phiên bản hệ thống offline có hỗ trợ thêm chức năng đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống online và hệ thống offline.

B.

Về giao diện phần mềm.

1

Giao diện Responsive cho phép co giãn, tùy chỉnh kích thước cửa sổ làm việc, thích hợp với tất cả độ phân giải của màn hình, thiết bị.

2

Có giao diện chính, thể hiện được tất cả chức năng chính, chức năng phụ trợ của phần mềm.

3

Các chức năng cùng nhóm phải được sắp xếp, phân định chung một khu vực, mô tả rõ ràng tên nhóm.

4

Toàn bộ chức năng của phần mềm được đặt bên trái giao diện phần mềm và thể hiện dưới dạng nhánh cây chức năng.

C.

Về tài khoản và đăng nhập hệ thống

1

Sử dụng một trang đăng nhập chung cho tất cả các Cơ quan Quản lý (Phòng GD&ĐT) cũng như Cơ sở Giáo dục (các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT).

2

Mỗi đơn vị sử dụng đều được cấp 1 subdomain tương ứng.

3

Tài khoản cấp cho các Cơ quan Quản lý và Cơ sở Giáo dục phải gồm 2 loại:

- Tài khoản quản lý

- Tài khoản VBCC

3.1

Tài khoản quản lý có quyền tạo, xóa, cấp quyền và hủy cho tài khoản con sử dụng các module chức năng.

3.2

Tài khoản VBCC chỉ được phép truy cập vào module chức năng quản lý VBCC. Trừ khi tài khoản quản lý cấp cho quyền sử dụng module khác.

3.3

Tài khoản quản lý có toàn quyền sử dụng tất cả module chức năng.

4

Cho phép người dùng quản lý, thay đổi mật khẩu đăng nhập khi cần. Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự (bao gồm chữ in hoa, in thường, số, ký tự đặc biệt)

5

Đăng nhập cùng lúc nhiều thiết bị cùng một thời điểm

6

Có chức năng quên mật khẩu, lấy lại mật khẩu bằng email đăng ký

D.

Về chức năng

1

Các chức năng cập nhật từ file excel phải có chức năng tải file mẫu, tùy chọn lưu file định dạng .xls hoặc .xlsx

2

Có thông báo cụ thể khi thêm dữ liệu thất bại.

Thêm dữ liệu từ excel phải tải được file lỗi về và chỉ rõ vị trí lỗi

3

Quản lý danh mục tốt nghiệp

3.1

Xem danh sách danh mục tốt nghiệp

3.2

Đối với từng danh mục tốt nghiệp biết được: tổng số trường, số trường đã gửi danh sách, số trường đã duyệt và số lượng người học

3.3

Thêm mới danh mục tốt nghiệp: năm tốt nghiệp, số quyết định, ngày cấp bằng

Cài đặt định dạng số vào sổ gốc cấp bằng tự động khi thực hiện cấp phôi bằng

3.4

Cho phép chỉnh sửa thông tin danh mục tốt nghiệp (không được sửa đối với danh mục tốt nghiệp đã khóa, đã in bằng)

3.5

Cho phép trường gửi danh sách học sinh đăng ký xét tốt nghiệp THCS

3.6

Khóa/Mở khóa danh mục tốt nghiệp

3.7

Tìm kiếm danh mục tốt nghiệp

4

Quản lý người học tốt nghiệp

4.1

Xem danh sách người học tốt nghiệp theo Danh mục tốt nghiệp, theo đơn vị

4.2

Thêm mới người học tốt nghiệp

4.3

Thêm từ file excel danh sách người học đề nghị xét tốt nghiệp THCS

4.4

Duyệt danh sách người học được xét tốt nghiệp

4.5

Cho phép thay đổi thứ tự người học trong danh sách

4.6

Chỉnh sửa thông tin người học tốt nghiệp (chỉ thực hiện khi chưa ghi vào sổ gốc cấp bằng)

4.7

Tải về giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời file word sau khi được duyệt tốt nghiệp

5

Quản lý phôi gốc

5.1

Quản lý loại phôi: cài đặt thông tin in trên phôi, tùy chỉnh fonts chữ, kích thước chữ, vị trí hiển thị

5.2

Nhập phôi: nhập số hiệu bắt đầu gồm tiền tố phôi và con số bắt đầu, nhập số lượng phôi

5.3

Xem danh sách phôi, tình trạng phôi, số hiệu phôi, loại phôi

5.4

Quản lý biên bản hủy phôi

5.5

Thống kê phôi: tình trạng sử dụng phôi

5.6

Tìm kiếm phôi

6

Quản lý phôi bản sao

6.1

Quản lý loại phôi: cài đặt thông tin in trên phôi, tùy chỉnh fonts chữ, kích thước chữ, vị trí, hỗ trợ fonts chữ dân tộc

6.2

Nhập phôi: nhập số lượng phôi, ngày mua, mô tả

6.3

Xem danh sách phôi, tình trạng phôi

6.4

Thống kê phôi: tình trạng sử dụng phôi

7

Cấp bằng tốt nghiệp

7.1

Xem danh sách người học theo danh mục tốt nghiệp và trường đăng ký tốt nghiệp

7.2

Tùy chọn số lượng kết quả hiển thị: 5, 10, 20 người học

7.3

Cấp phôi bằng tự động theo số thứ tự danh sách phôi đã nhập và danh sách người học từ trên xuống dưới. Được phép thay đổi số hiệu phôi bằng trước khi ghi vào sổ gốc cấp bằng. Trả về số hiệu phôi bằng trước khi đổi

7.4

Cho phép in thử phôi bằng trước khi thực hiện in hàng loạt

7.5

Cho phép chỉnh sửa thông tin người học tốt nghiệp trước khi cấp bằng, chỉnh sửa thông tin người ký bằng, cơ quan cấp bằng, ngày cấp bằng

7.6

Xác nhận in và cấp bằng ghi vào sổ gốc

7.7

Tải thông tin in bằng về file word

7.8

Tải thông tin in bằng về file excel

7.9

Chỉnh sửa, Cấp lại bằng đồng thời hủy bỏ phôi bằng đã cấp trước đó

8

Quản lý cấp bản sao VBCC

8.1

Xem danh sách đơn yêu cầu cấp bản sao

8.2

Tìm kiếm đơn yêu cầu theo: trạng thái đơn, mã đơn

8.3

Tạo mới đơn yêu cầu

8.4

Tìm kiếm người học theo: số CMND/họ tên/mã đơn yêu cầu/số điện thoại

8.5

In bản sao. Số vào sổ cấp bản sao được cấp tự động theo cài đặt và phải là duy nhất, đồng thời thông tin bản sao được cấp phải được ghi vào sổ cấp bản sao hằng năm

9

Quản lý sổ gốc

9.1

Xem sổ gốc của từng trường theo danh mục tốt nghiệp

9.2

Tải sổ gốc của một trường hoặc nhiều trường về file excel hoặc PDF

9.3

Đính kèm hình ảnh sổ gốc

9.4

Cho phép tìm kiếm người học từ sổ gốc và trả kết quả về là ảnh sổ gốc có thông tin

người tìm kiếm, phục vụ việc xác minh khi cấp bản sao

10

Quản lý phụ lục sổ gốc

10.1

Xem phụ lục sổ gốc theo danh mục tốt nghiệp

10.2

Tìm kiếm người học tốt nghiệp

10.3

Tải phụ lục về file PDF

11

Quản lý sổ cấp bản sao

11.1

Xem sổ cấp bản sao theo năm, tùy chọn số lượng hiển thị, tìm kiếm thông tin người học được cấp bản sao

11.2

Tải sổ cấp bản sao về file PDF, excel, word

12

Tải sổ gốc cũ

12.1

Thêm mới danh mục tốt nghiệp

12.2

Thêm trường đăng ký tốt nghiệp cũ ngoài hệ thống

12.3

Thêm danh sách người học đã tốt nghiệp từ file excel sổ gốc cấp bằng

12.4

Chọn lại tên trường cũ và mới

12.5

Chọn tải mẫu excel sổ gốc cấp bằng cũ

12.6

Xóa trường đăng ký tốt nghiệp cũ ngoài hệ thống

13

Đồng bộ dữ liệu

13.1

Chức năng cho phép đồng bộ dữ liệu giữa phiên bản offline và phiên bản online

13.2

Đồng bộ theo từng đợt xét tốt nghiệp hoặc tất cả đợt tốt nghiệp.

13.3

Đồng bộ theo từng đợt cấp chứng chỉ hoặc tất cả đợt cấp chứng chỉ.

13.4

Đảm bảo dữ liệu đồng bộ nhất quán giữa phiên bản offline và phiên bản online

14

Quản lý tin tức

14.1

Xem danh sách tin tức

14.2

Tìm kiếm tin tức

14.3

Thêm mới tin tức

14.4

Sửa/Xóa/Ẩn tin tức

15

Lịch sử truy cập

15.1

Xem toàn bộ lịch sử truy cập của tất cả tài khoản trên toàn hệ thống

15.2

Trích xuất lịch sử truy cập theo từng tài khoản

15.3

Trích xuất lịch sử truy cập theo khoản thời gian

15.4

Trích xuất lịch sử truy cập theo từng chức năng

15.5

Tải lịch sử truy cập về file excel

16

Cổng thông tin

16.1

Tra cứu thông tin VBCC theo:

 • Số chứng minh nhân dân
 • Số hiệu văn bằng
 • Số vào sổ cấp bằng
 • Họ và tên, ngày sinh

16.2

Cho phép đăng ký cấp bản sao VBCC trực tuyến

17

Cài đặt

17.1

Xếp loại tốt nghiệp

17.2

Mã cơ quan cấp bằng

17.3

Tên cơ quan cấp bằng

17.4

Ngày hẹn cấp bản sao

17.5

Tên địa phương cấp bằng

17.6

Nút tích cho phép đăng ký cấp bản sao

17.7

Họ tên người ký sổ gốc

17.8

Tên ủy ban nhân dân

18

Quản lý phân quyền

18.1

Quản lý nhóm quyền

18.2

Phân quyền người dùng

19

Thống kê báo cáo

19.1

Báo cáo học sinh đỗ tốt nghiệp THCS theo từng trường

19.2

Báo cáo học sinh đỗ tốt nghiệp THCS theo từng năm

19.3

Thống kê in phôi bằng THCS

19.4

Thống kê báo cáo theo năm

19.5

Cho phép tải file excel thống kê

E.

Về chức năng phụ trợ của phần mềm

1

Tài khoản quản lý của cơ quan giáo dục được phép chủ động tạo ra file sao lưu toàn bộ dữ liệu của cơ quan phòng trường hợp sự cố. Cho phép tải về file sao lưu đã tạo. File sao lưu được lưu trên hệ thống trong vòng 14 ngày và tự động bỏ sau 14 ngày, số lượng file sao lưu trên hệ thống cho phép phải được 3 file.

2

Tài khoản quản lý tải lên file sao lưu và phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu trước đó.

3

Hướng dẫn sử dụng tích hợp trực tiếp trên phần mềm để người dùng dễ dàng tham khảo, tra cứu.

III

Tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ - bản dành cho trường THPT

A.

Kỹ thuật xây dựng phần mềm.

1

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Web, không yêu cầu cài đặt, chạy tốt trên tất cả trình duyệt Web phổ biến hiện nay, như: IE, Safari, Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Microsoft Edge.

2

Công nghệ sử dụng:

- ASP.NET MVC đảm báo tính ổn định khi hoạt động.

- ReactJS nhằm đảm bảo trang web hoạt động mượt mà.

- Không sử dụng những nền tảng công nghệ đã lỗi thời mà các hệ thống trình duyệt hiện tại không còn hỗ trợ.

3

Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB. Đảm bảo truy xuất nhanh, vận hành nhẹ.

4

Mỗi đơn vị sử dụng một cơ sở dữ liệu riêng biệt để không ảnh hưởng tới dữ liệu của đơn vị khác trong quá trình sử dụng như sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu.

5

Sử dụng công nghệ SSO để cho phép tài khoản đăng nhập 1 lần và sử dụng được trên nhiều domain, subdomain.

6

Hệ thống máy chủ VPS, dễ dàng bảo trì, nâng cấp.

B.

Về giao diện phần mềm.

1

Giao diện Responsive cho phép co giãn, tùy chỉnh kích thước cửa sổ làm việc, thích hợp với tất cả độ phân giải của màn hình, thiết bị.

2

Có giao diện chính, thể hiện được tất cả chức năng chính, chức năng phụ trợ của phần mềm.

3

Các chức năng cùng nhóm phải được sắp xếp, phân định chung một khu vực, mô tả rõ ràng tên nhóm.

4

Toàn bộ chức năng của phần mềm được đặt bên trái giao diện phần mềm và thể hiện dưới dạng nhánh cây chức năng.

C.

Về tài khoản và đăng nhập hệ thống

1

Sử dụng một trang đăng nhập chung cho tất cả các Cơ quan Quản lý (Sở GD&ĐT) cũng như Cơ sở Giáo dục (các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT).

2

Mỗi đơn vị sử dụng đều được cấp 1 subdomain tương ứng.

3

Tài khoản cấp cho các Cơ sở Giáo dục phải gồm 2 loại:

- Tài khoản quản lý

- Tài khoản VBCC

3.1

Tài khoản quản lý có quyền tạo, xóa, cấp quyền và hủy cho tài khoản con sử dụng các module chức năng.

3.2

Tài khoản VBCC chỉ được phép truy cập vào module chức năng quản lý VBCC. Trừ khi tài khoản quản lý cấp cho quyền sử dụng module khác.

3.3

Tài khoản quản lý có toàn quyền sử dụng tất cả module chức năng.

4

Cho phép người dùng quản lý, thay đổi mật khẩu đăng nhập khi cần. Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự (bao gồm chữ in hoa, in thường, số, ký tự đặc biệt)

5

Đăng nhập cùng lúc nhiều thiết bị cùng một thời điểm

6

Có chức năng quên mật khẩu, lấy lại mật khẩu bằng email đăng ký

D.

Về chức năng

1

Các chức năng cập nhật từ file excel phải có chức năng tải file mẫu, tùy chọn lưu file định dạng .xls hoặc .xlsx

2

Có thông báo cụ thể khi thêm dữ liệu thất bại.

Thêm dữ liệu từ excel phải tải được file lỗi về và chỉ rõ vị trí lỗi

3

Quản lý người học tốt nghiệp

3.1

Xem danh sách người học tốt nghiệp theo Danh mục tốt nghiệp

3.2

Tải về giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời file word sau khi được duyệt tốt nghiệp

3.3

Xem được số hiệu bằng và số vào sổ khi bằng đã được cấp

4

Quản lý sổ cấp phát bằng

4.1

Xem sổ cấp phát bằng theo danh mục

4.2

Có chức năng phát bằng cho người học, ghi lại thời gian phát bằng và đồng bộ dữ liệu để Sở GD&ĐT biết được tình trạng phát bằng tại đơn vị

4.3

Cho phép tải về file excel sổ cấp phát bằng theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT

4.4

Cho phép tải lên file excel cập nhật thông tin phát bằng

5

Lịch sử truy cập

5.1

Xem toàn bộ lịch sử truy cập của tất cả tài khoản trên toàn hệ thống

5.2

Trích xuất lịch sử truy cập theo từng tài khoản

5.3

Trích xuất lịch sử truy cập theo khoản thời gian

5.4

Trích xuất lịch sử truy cập theo từng chức năng

5.5

Tải lịch sử truy cập về file excel

6

Cổng thông tin

6.1

Tra cứu thông tin VBCC theo:

 • Số chứng minh nhân dân
 • Số hiệu văn bằng
 • Số vào sổ cấp bằng
 • Họ tên và ngày sinh

6.2

Cho phép đăng ký cấp bản sao VBCC trực tuyến

7

Thống kê báo cáo

7.1

Báo cáo học sinh đỗ tốt nghiệp THPT theo từng danh mục

7.2

Báo cáo học sinh đỗ tốt nghiệp THPT theo từng năm

7.3

Thống kê báo cáo theo năm

7.4

Cho phép tải file excel thống kê

E.

Về chức năng phụ trợ của phần mềm

1

Hướng dẫn sử dụng tích hợp trực tiếp trên phần mềm để người dùng dễ dàng tham khảo, tra cứu.

IV.

Tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ - bản dành cho trường THCS

A.

Kỹ thuật xây dựng phần mềm.

1

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Web, không yêu cầu cài đặt, chạy tốt trên tất cả trình duyệt Web phổ biến hiện nay, như: IE, Safari, Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Microsoft Edge.

2

Công nghệ sử dụng:

- ASP.NET MVC đảm báo tính ổn định khi hoạt động.

- ReactJS nhằm đảm bảo trang web hoạt động mượt mà.

- Không sử dụng những nền tảng công nghệ đã lỗi thời mà các hệ thống trình duyệt hiện tại không còn hỗ trợ.

3

Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB. Đảm bảo truy xuất nhanh, vận hành nhẹ.

4

Mỗi đơn vị sử dụng một cơ sở dữ liệu riêng biệt để không ảnh hưởng tới dữ liệu của đơn vị khác trong quá trình sử dụng như sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu.

5

Sử dụng công nghệ SSO để cho phép tài khoản đăng nhập 1 lần và sử dụng được trên nhiều domain, subdomain.

6

Hệ thống máy chủ VPS, dễ dàng bảo trì, nâng cấp.

B.

Về giao diện phần mềm.

1

Giao diện Responsive cho phép co giãn, tùy chỉnh kích thước cửa sổ làm việc, thích hợp với tất cả độ phân giải của màn hình, thiết bị.

2

Có giao diện chính, thể hiện được tất cả chức năng chính, chức năng phụ trợ của phần mềm.

3

Các chức năng cùng nhóm phải được sắp xếp, phân định chung một khu vực, mô tả rõ ràng tên nhóm.

4

Toàn bộ chức năng của phần mềm được đặt bên trái giao diện phần mềm và thể hiện dưới dạng nhánh cây chức năng.

C.

Về tài khoản và đăng nhập hệ thống

1

Sử dụng một trang đăng nhập chung cho tất cả các Cơ quan Quản lý (Phòng GD&ĐT) cũng như Cơ sở Giáo dục (các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT).

2

Mỗi đơn vị sử dụng đều được cấp 1 subdomain tương ứng.

3

Tài khoản cấp cho các Cơ sở Giáo dục phải gồm 2 loại:

- Tài khoản quản lý

- Tài khoản VBCC

3.1

Tài khoản quản lý có quyền tạo, xóa, cấp quyền và hủy cho tài khoản con sử dụng các module chức năng.

3.2

Tài khoản VBCC chỉ được phép truy cập vào module chức năng quản lý VBCC. Trừ khi tài khoản quản lý cấp cho quyền sử dụng module khác.

3.3

Tài khoản quản lý có toàn quyền sử dụng tất cả module chức năng.

4

Cho phép người dùng quản lý, thay đổi mật khẩu đăng nhập khi cần. Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự (bao gồm chữ in hoa, in thường, số, ký tự đặc biệt)

5

Đăng nhập cùng lúc nhiều thiết bị cùng một thời điểm

6

Có chức năng quên mật khẩu, lấy lại mật khẩu bằng email đăng ký

D.

Về chức năng

1

Các chức năng cập nhật từ file excel phải có chức năng tải file mẫu, tùy chọn lưu file định dạng .xls hoặc .xlsx

2

Có thông báo cụ thể khi thêm dữ liệu thất bại.

Thêm dữ liệu từ excel phải tải được file lỗi về và chỉ rõ vị trí lỗi

3

Quản lý người học tốt nghiệp

3.1

Xem danh sách Danh mục tốt nghiệp, thời hạn gửi danh sách đề nghị tốt nghiệp

3.2

Cho phép trường gửi danh sách học sinh đăng ký xét tốt nghiệp THCS bằng file excel

3.3

Xem danh sách người học tốt nghiệp đã được duyệt

3.4

Tải về giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời file word sau khi được duyệt tốt nghiệp

3.5

Xem được số hiệu bằng và số vào sổ khi bằng đã được cấp

4

Quản lý sổ cấp phát bằng

4.1

Xem sổ cấp phát bằng theo danh mục

4.2

Có chức năng phát bằng cho người học, ghi lại thời gian phát bằng và đồng bộ dữ liệu để Phòng GD&ĐT biết được tình trạng phát bằng tại đơn vị

4.3

Cho phép tải về file excel sổ cấp phát bằng theo mẫu quy định của Phòng GD&ĐT

4.4

Cho phép tải lên file excel cập nhật thông tin phát bằng

5

Lịch sử truy cập

5.1

Xem toàn bộ lịch sử truy cập của tất cả tài khoản trên toàn hệ thống

5.2

Trích xuất lịch sử truy cập theo từng tài khoản

5.3

Trích xuất lịch sử truy cập theo khoản thời gian

5.4

Trích xuất lịch sử truy cập theo từng chức năng

5.5

Tải lịch sử truy cập về file excel

6

Cổng thông tin

6.1

Tra cứu thông tin VBCC theo:

 • Số chứng minh nhân dân
 • Số hiệu văn bằng
 • Số vào sổ cấp bằng
 • Họ tên và ngày sinh

6.2

Cho phép đăng ký cấp bản sao VBCC trực tuyến

7

Thống kê báo cáo

7.1

Báo cáo học sinh đỗ tốt nghiệp THCS theo từng danh mục

7.2

Báo cáo học sinh đỗ tốt nghiệp THCS theo từng năm

7.3

Thống kê báo cáo theo năm

7.4

Cho phép tải file excel thống kê

E.

Về chức năng phụ trợ của phần mềm

1

Hướng dẫn sử dụng tích hợp trực tiếp trên phần mềm để người dùng dễ dàng tham khảo, tra cứu.

Về phí duy trì hằng năm

Phí duy trì tên miền và server lưu trữ sử dụng cho năm tiếp theo ≤ 1.000.000đ/năm/đơn vị sử dụng.