Thông tin tuyển dụng

STT Tuyển dụng Vị trí Số lượng Chi tiết
1 Nhân Viên Triển Khai Và CSKH Nhân Viên 01 Xem chi tiết
2 Nhân viên kinh doanh Nhân viên 02 Xem chi tiết
3 .NET Developer Nhân viên 02 Xem chi tiết
STT
1
Tuyển dụng
Nhân Viên Triển Khai Và CSKH
Vị trí
Nhân Viên
Số lượng
01
Chi tiết
STT
2
Tuyển dụng
Nhân viên kinh doanh
Vị trí
Nhân viên
Số lượng
02
Chi tiết
STT
3
Tuyển dụng
.NET Developer
Vị trí
Nhân viên
Số lượng
02
Chi tiết