Hình ảnh

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 31 trường TH ngày 24-11-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 19 trường TH ngày 16-11-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 10 trường THCS ngày 15-11-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 19 trường THCS ngày 06-11-2018

Hình ảnh triển khai phần mềm SmartTest cho Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc ngày 26/10/2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 10 trường THCS ngày 02-10-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 10 trường TH ngày 17-08-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 10 trường THCS ngày 16-08-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 13 trường THCS ngày 14-08-2018

« 1 2 3 »